น้องประยุทธ์ รอดคดีแสดงทรัพย์สินเท็จ ป.ป.ช ลงมติ 8:1 เสียง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกันอย่างเป็นจำนวนมาก  พลเอกปรีชา จันทร์โอชา รอดคดีแสดงทรัพย์สินเท็จ ปปชลงมติ 8 ต่อ 1 ไม่ผิด

ก่อนหน้านี้พลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ โดยเนื้อหาใจความสำคัญมีดังต่อไปนี้

จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จและเอกสารประกอบหรือปกปิดข้อ เท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบกรณีไม่ได้แจ้งถือครองบ้านในจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภริยาระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหมและกรรมการ บริษัทขนส่งจำกัด(บขส)

และในเวลาต่อมาพลเอกปรีชาจันทร์โอชาได้เดินทางไปที่สำนักปปชเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมกับได้ชี้แจงแก้ไข ข้อกล่าวหา โดยวันนี้ 13 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการปปชได้มีมติการพิจารณาออกมา 8 ต่อ 1 เสียงว่าพลเอกปรีชา จันทร์โอชา ไม่มีมูลความผิด เพราะมีพยานยืนยันว่าบ้านหลังดังกล่าวก่อสร้างแล้วไม่มีการยึดทรัพย์สินนั้นเพราะยังก่อสร้างไม่เสร็จจึงไม่ได้ยื่นบัญชีส่วนอาคารพาณิชย์นั้นใช้เงินจากบัญชีธนาคารของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาในการซื้อขาย

Facebook Comments Box